Medische Spoeddienst

112

Brandweer

112

Rijkswacht - Politie

101

Belgische Rode Kruis

105

Brandwondencentrum

02 268 62 00

Antigifcentrum

070 245 245

Aidstelefoon Vlaanderen

078 15 15 15

Drugslijn

078 15 10 20

Child focus

110

Tele-Onthaal

106

Kinder- en Jongerentelefoon

102

Vereniging voor Kankerbestrijding

0800 15 800

Vlaamse Liga tegen Kanker - Kom op tegen Kanker

02 227 69 69

Rode Kruis Vlaanderen

02 349 53 50

Vlaamse Kankertelefoon

078 150 151